Inflasjon er et begrep som ofte brukes i samfunnsøkonomien. Når priser på varer og tjenester går opp over tid kaller vi det inflasjon.

shopping.jpg

Hvorfor er inflasjon viktig? Jo, for når prisene stiger så må vi har mer penger til å kjøpe for. Det betyr dermed at pengene mister sin verdi. Det hjelper for eksempel ikke med en kraftig lønnsøking, hvis prisene går opp enda mer.

En Donald Duck-klassiker er kanskje det beste eksemplet på hvordan inflasjon virker. Onkel Skrues pengebinge tas av en tornado, og alle i Andeby får plutselig masse penger mellom hendene. Ingen gidder dermed å jobbe mer, bortsett fra Onkel Skrue som raskt går over til å produsere mat. Resultatet er selvsagt at sultne Andeby-beboerne må betale Onkel Skrue dyrt for mat, 1 million kroner for et egg, og 2 millioner for et kålhode. Med slike priser hjelper det ikke å være millionær.

Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. Norges Bank har fått som oppgave å passe på at inflasjonen holder seg lav og stabil siden det kan være problemer med både for høy og for lav inflasjon. Dette er definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.