Perspektivmeldingen 2021

12. februar la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Perspektivmeldingen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Meldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.

Perspektivmeldingen legges frem for Stortinget hvert 4. år. Meldingen handler om utfordringer i norsk økonomi de neste førti årene, og regjeringens strategier for å løse dem.

I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.

Dette nettstedet vil bli oppdatert med mer tilrettelagt stoff om Perspektivmeldingen fremover. I mellomtiden kan du gå til regjeringen.no for utfyllende informasjon.

Flere artikler om temaet

  • Hvordan vil det norske samfunnet se ut de neste 40 årene? Se finansminister Jan Tore Sanner svare på spørsmål innsendt fra ungdommer fra hele landet direkte fra Elevkanalens studio i Oslo. #perspektivmeldingen2021