Velkommen til Finansdepartementets sider om samfunnsøkonomi og budsjettspørsmål. Dette nettstedet er laget for deg som vil vite mer om statsbudsjettet, om samfunnsøkonomi og om andre temaer som Finansdepartementet har ansvar for.

Her finner du korte presentasjoner med lenker til grundige omtaler i budsjettdokumenter eller andre nettsteder. Støter du på vanskelige ord og uttrykk vil kanskje ordlisten eller ”spørsmål og svar” hjelpe deg videre. Kunnskapene dine kan du teste ved å prøve deg på vår «Finansquiz».